191 หมู่ 9 ตำบลน้ำหมััน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
    055-819642 ตลอด 24 ชั่วโมง
    nammanpolicestation@gmail.com
    https://www.facebook.com/namman.police
    https://www.tiktok.com/@namman_police